Név

Beosztás/Megbízatás

Főiskola/ Egyetem

Végzettség/Végzettségek

Nagy Tamás

intézményvezető-helyettes, megbízott intézményvezető

egyetem

szlovák-, és nemzetiségi szlovák szakos középiskolai tanár, szlovák népismeret, történelem szakos tanár

Telek Ildikó

intézményvezető-helyettes, osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő pedagógus

főiskola

tanító

 

 

 

 

Baki Márta

 

főiskola

tanító, testnevelés és sport műveltségterület

Bukodi Jánosné

 

főiskola

óraadó, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Buzás Eszter Zsuzsanna

 

főiskola

tanító, angol műveltségterület

Dr. Gogolák Gáborné

osztályfőnöki és humán munkaközösség-vezető

egyetem

tanító, angol és szlovák műveltségterület, bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Fazekasné Deák Andrea

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, tanulószoba vezető

főiskola

óvodapedagógus, tanító, nevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus differenciáló és

fejlesztő pedagógia területen, gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiája 

Garajszki Katalin

osztályfőnök

főiskola

tanító, természetismeret műveltségterület, szlovák nemzetiségi tanító

Garajszkiné Laczkó Adrienn

alsós munkaközösség-vezető, osztályfőnök

főiskola

tanító

Kosztolányi Judit

nyelvi munkaközösség-vezető

egyetem

német - és nemzetiségi német, szlovák - és nemzetiségi szlovák szakos középiskolai tanár

Kurta Józsefné

 

főiskola

tanító, szlovák nyelv és könyvtár műveltségterület

Márki Andrea

osztályfőnök

főiskola

óvodapedagógus, tanító, matematika szakos tanár

Mákszemné Somogyi Hajnal

osztályfőnök

főiskola

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Nagy Ferenc

sport szakkörvezető

főiskola

technika és testnevelés szakos tanár

Ordasiné Kovács Erzsébet

természettudományi munkaközösség-vezető

főiskola

fizika- technika szakos tanár

Pajor Erika

osztályfőnök

főiskola

tanító, ember és társadalomismeret (történelem) műveltségterület

Sólyom Hortenzia

 

főiskola

óraadó, angol szakos tanár

Székely Zoltán

belső önértékelési csoport vezetője, a közalkalmazotti tanács tagja, munkavédelmi képviselő

egyetem

matematika-technika szakos tanár, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, köznevelési szakértő, mesterpedagógus

Vincze-Horváth Mária

 

főiskola

tanító, szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő pedagógia területen,

Zielbauerné Smidróczki Angéla

osztályfőnök

főiskola

számítástechnika tanár

 

 

 

 

Gödör Lucia

iskolatitkár

középiskola

pedagógiai asszisztens, mérlegképes könyvelő

Lakos Barbara pedagógiai asszisztens középiskola pedagógiai asszisztens
Hardiné Kucsik Mónika pedagógiai asszisztens