A tanulók tanulmányi eredményeinek nyomon követése a középfokú iskolák adatai alapján

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 81.§-a értelmében a középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. Intézményünk az iskola honlapján feldolgozva nyilvánosságra hozta a megküldött adatokat.

Iskolánkban a 2020/2021-es tanévben 24 fő tanuló végzett. Teljes körű elemzést, értékelést nem tudtunk végezni, mivel több középfokú intézmény nem küldött eredményt.

9. évfolyamon tovább tanulók közül 6 fő tanulónak ismert az év végi eredménye.

A tanulók tanulmányi eredményeinek nyomon követése