Név

Beosztás/Megbízatás

Főiskola/ Egyetem

Végzettség/Végzettségek

Nagy Tamás

intézményvezető-helyettes, megbízott intézményvezető

egyetem

szlovák-, és nemzetiségi szlovák szakos középiskolai tanár, szlovák népismeret, történelem szakos tanár

Telek Ildikó

intézményvezető-helyettes, osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő pedagógus

főiskola

tanító

 

 

 

 

Balázs-Jánosik Ágnes Katalin

énekkar vezető 

egyetem

óraadó, ének-zene szakos tanár

Baki Márta

 

főiskola

tanító, testnevelés és sport műveltségterület

Bukodi Jánosné

 

főiskola

óraadó, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Buzás Eszter Zsuzsanna

 

főiskola

tanító, angol műveltségterület

Dr. Gogolák Gáborné

osztályfőnöki és humán munkaközösség-vezető

egyetem

tanító, angol és szlovák műveltségterület, bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Fazekasné Deák Andrea

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, tanulószoba vezető

főiskola

óvodapedagógus, tanító, nevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus differenciáló és

fejlesztő pedagógia területen, gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiája 

Garajszki Katalin

osztályfőnök

főiskola

tanító, természetismeret műveltségterület, szlovák nemzetiségi tanító

Garajszkiné Laczkó Adrienn

alsós munkaközösség-vezető, osztályfőnök

főiskola

tanító

Kosztolányi Judit

nyelvi munkaközösség-vezető

egyetem

német - és nemzetiségi német, szlovák - és nemzetiségi szlovák szakos középiskolai tanár

Kurta Józsefné

 

főiskola

tanító, szlovák nyelv és könyvtár műveltségterület

 

 

 

 

Márki Andrea

osztályfőnök

főiskola

óvodapedagógus, tanító, matematika szakos tanár

Nagy Ferenc

sport szakkörvezető

főiskola

technika és testnevelés szakos tanár

Ordasiné Kovács Erzsébet

természettudományi munkaközösség-vezető

főiskola

fizika- technika szakos tanár

Pajor Erika

osztályfőnök

főiskola

tanító, ember és társadalomismeret (történelem) műveltségterület

Sólyom Hortenzia

 

főiskola

óraadó, angol szakos tanár

Székely Zoltán

belső önértékelési csoport vezetője, a közalkalmazotti tanács tagja, munkavédelmi képviselő

egyetem

matematika-technika szakos tanár, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, köznevelési szakértő, mesterpedagógus

Vincze-Horváth Mária

 

főiskola

tanító, szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő pedagógia területen,

Zielbauerné Smidróczki Angéla

osztályfőnök

főiskola

számítástechnika tanár

 

 

 

 

Lakos Barbara

pedagógiai asszisztens

középiskola

pedagógiai asszisztens

Mákszemné Somogyi Hajnal

iskolatitkár, tanító

főiskola

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Gödör Lucia

pedagógiai asszisztens

középiskola

pedagógiai asszisztens, mérlegképes könyvelő