Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola honlapján.
Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

A partnerközpontú szemlélet kialakítása is kiemelt törekvéseink közé tartozik: a pedagógusok szülőkkel, diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaikat tisztelő, toleráns, a továbbtanulásra - akár egy egész életen át - is képes emberré, munkaerővé nevelni.

Hosszú távon szeretnénk, ha a mi iskolánk innovációval kiemelkedne a környékbeli iskolák közül, s elérné azt, hogy ide járni érdem legyen, s ne kötelesség

Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.

Pedagógusaink számára fontos a tanulás szeretetének kialakítása, a személyes fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése.

Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy kialakítsuk tanulóinkban az igényt az egészséges életmód és környezettudatos értékrend iránt.

Egész iskolai közösségünk - diákok, tanárok, szülők - ezen célok megvalósításáért munkálkodik az intézményben.

A jövő iskolája nem egy hely ahová tartunk, azt mi hozzuk létre.