Kedves Szülők!
Azon tanulók szülei, akik a következő tanévre vonatkozóan etika és hit- és erkölcstan tanórákon való részvételén módosítani szeretne, május 20-ig tehetnek erről nyilatkozatot. A nyilatkozat a 2019/2020 tanévtől érvényes.