Név Beosztás/megbízatás Főiskola/egyetem Végzettség/végzettségek

Aschenbrenner Zita

 

főiskola

gyógypedagógus, logopédus

Baki Márta

 

főiskola

tanító, testnevelés és sport műveltségterület

Berki Viktória

 

egyetem

történelem-vallástanár, gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógiája), Alapozó Terápiás mozgásfejlesztő, doktorandusz

Buzás Eszter Zsuzsanna

osztályfőnök

főiskola

tanító, angol nyelv műveltségterület

Fazekasné Deák Andrea

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

főiskola

óvodapedagógus, tanító, nevelőtanár, fejlesztőpedagógus

Garajszki Katalin

 

főiskola

tanító, természetismeret műveltségterület

Garajszkiné Laczkó Adrienn

alsós munkaközösség-vezető

főiskola

tanító

Dr. Gogolák Gáborné

osztályfőnöki és humán munkaközösség-vezető

egyetem

tanító, angol és szlovák műveltségterület, bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Kabai Jolán

 

főiskola

tanító, népművelés és testnevelés műveltségterület

Képiró Ágnes

 

egyetem

történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár, történelem doktori képzés (abszolutórium), művészi rajz, művészettörténet, ábrázoló geometria, vizuális kommunikáció (alkalmazott grafika) szakos tanár

Kosztolányi Judit

nyelvi munkaközösség-vezető

egyetem

német - és nemzetiségi német, szlovák - és nemzetiségi szlovák szakos középiskolai tanár

Kovácsné Kancsár Andrea

gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai munkaközösség-vezető

főiskola

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak - és látássérültek pedagógiája szak), logopédia; Alpozó Terápiák-mozgásterapeuta,

Kurta Józsefné

 

főiskola

tanító, szlovák nyelv és könyvtár műveltségterület,

Ladányi Klára

közalkalmazotti tanács elnöke

főiskola

biológia-testnevelés szakos tanár, sportági szakedző

Márki Andrea

osztályfőnök

főiskola

óvodapedagógus, tanító, matematika szakos tanár

Ordasiné Kovács Erzsébet

természettudományi munkaközösség-vezető

főiskola

fizika- technika szakos tanár

Pajor Erika

osztályfőnök

főiskola

tanító, ember és társadalomismeret (történelem) műveltségterület

Szabados Tímea

 

főiskola

gyógytornász

Székely Zoltán

belső önértékelési csoport vezetője, a közalkalmazotti tanács tagja, munkavédelmi képviselő

egyetem

matematika-technika szakos tanár, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, köznevelési szakértő, mesterpedagógus

 

Telek Ildikó

osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő pedagógus

főiskola

tanító

Urbán Mónika

 

főiskola

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája

Zielbauerné Smidróczki Angéla

osztályfőnök

főiskola

számítástechnika tanár

Balázs-Jánosik Ágnes

énekkarvezető

egyetem

óraadó, ének-zene szakos középiskolai tanár

Bukodi Jánosné

 

főiskola

óraadó, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Határ Ilona

 

főiskola

óraadó, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája

Papp Györgyné

 

egyetem

áttanító, kémia-áruismeretszakos középiskolai tanár

Mákszemné Somogyi Hajnal

iskolatitkár

felsőfok

pedagógiai asszisztens