Név Beosztás/Megbízatás Főiskola/ Egyetem Végzettség/Végzettségek
Anka Péter énekkarvezető  egyetem óraadó, ének-zene szakos tanár
Baki Márta   főiskola tanító, testnevelés és sport műveltségterület
Balogh Miklós tanulószoba vezető egyetem óraadó, sportszakkör, testnevelés szakos tanár
Bukodi Jánosné   főiskola óraadó, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Buzás Eszter Zsuzsanna   főiskola tanító, angol nyelv műveltségterület
Dr. Gogolák Gáborné osztályfőnöki és humán munkaközösség-vezető egyetem tanító, angol és szlovák műveltségterület, bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Fazekasné Deák Andrea gyermek- és ifjúságvédelmi felelős főiskola óvodapedagógus, tanító, nevelőtanár, fejlesztőpedagógus
Garajszki Katalin osztályfőnök főiskola tanító, természetismeret műveltségterület
Garajszkiné Laczkó Adrienn alsós munkaközösség-vezető főiskola tanító
Kosztolányi Judit nyelvi munkaközösség-vezető egyetem német - és nemzetiségi német, szlovák - és nemzetiségi szlovák szakos középiskolai tanár
Kuli Imre   egyetem óraadó, testnevelés szakos tanár
Kurta Józsefné   főiskola tanító, szlovák nyelv és könyvtár műveltségterület, 
Ladányi Klára közalkalmazotti tanács elnöke főiskola biológia-testnevelés szakos tanár, sportági szakedző
Márki Andrea osztályfőnök főiskola óvodapedagógus, tanító, matematika szakos tanár
Ordasiné Kovács Erzsébet természettudományi munkaközösség-vezető főiskola fizika- technika szakos tanár
Pajor Erika osztályfőnök főiskola tanító, ember és társadalomismeret (történelem) műveltségterület
Saligáné Bózsik Anna   főiskola szlovák nyelv és irodalom, szlovák népismeret
Sólyom Hortenzia   főiskola óraadó, angol szakos tanár
Székely Zoltán belső önértékelési csoport vezetője, a közalkalmazotti tanács tagja, munkavédelmi képviselő egyetem matematika-technika szakos tanár, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, köznevelési szakértő, mesterpedagógus
Telek Ildikó osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő pedagógus főiskola tanító
Zielbauerné Smidróczki Angéla osztályfőnök főiskola számítástechnika tanár
Lakos Barbara   középiskola pedagógiai asszisztens
Mákszemné Somogyi Hajnal iskolatitkár felsőfok pedagógiai asszisztens